جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧  |  
نظرسنجی
به نظر شما موثرترین عامل در رضایتمندی بیماران و مراجعین کدام مورد است ؟

رعایت نظافت و بهداشت
نحوه برخورد پزشکان و کارکنان
زمان انتظار بیماران جهت ارائه خدمات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 898
 بازدید امروز : 850
 کل بازدید : 6817004
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1875
مدیریت بیمارستان

مدیر بیمارستان:  جناب آقای دکتر سیامند انوری

مسئول دفتر : خانم فرانک ابری

مسئول حضور و غیاب: آقای رضا پیشقدم 

تلفن : 221-222

شرح وظایف:

 کسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان

 تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه

 تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي موجود

 ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي

 اتنخاب مسئولین واحد های مختلف بيمارستان

 ایجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحد های اداري، مالي، پشتیبانی وخدماتی با  بخشهای باليني، پزشكي و پيراپزشكي

شرکت در جلسات دانشگاه شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونت هاي دانشگاه

 شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني

تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان

نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها

تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان

ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان

ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش

هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه

 نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر

 پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع

پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، کارکنان و خانواده آنان

 نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر

 نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

 سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

 صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

نظارت در تنظيم بودجه واحد ها

جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق

مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل

برنامه ريزي طرح هاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

طراحی و اجرا: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی با مشارکت دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
Copyright © 2007-2011 Ministry of Health and Medical Education - All rights reserved